Den sociala reproduktionen av klass och kön kan brytas, eller förstärkas, genom lärarens val av skrivuppgifter. Det visar Pernilla Andersson Vargas avhandling om skrivundervisning på gymnasiets högskole- respektive yrkesförberedande program.

På Ringsbergskolan jobbar vi med språkutveckling med syftet att eleverna ska utveckla sitt språk från vardagsspråk till skolspråk. Vi har under flera år arbetat med deliberativa samtal och som en del i vårt kvalitetsarbete har vi observerat helklassamtalen för att göra dem mer språkutvecklande.