Föreläsarna Maritha Johansson, Helen Winzell och Suzanne Parmenius Swärd får presentkassar av Ann Löwbeer...