Nils Larsson ny ordförande

Nils Larsson valdes till ny ordförande på Svensklärarföreningens årsmöte i lördags. Samtidigt tackades Ann Löwbeer av.

– Det känns roligt men också ansvarsfullt, säger Nils Larsson.

Nils Larsson har en bakgrund som lärare i svenska och svenska som andraspråk på Rinkebyskolan och är nu universitetsadjunkt på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Han har suttit i Svensklärarföreningens styrelse i ett par år, det senaste som vice ordförande och valdes alltså till ny ordförande på årsmötet den 19 mars.

– En övergripande ambition är att Svensklärarföreningen ska ta en större plats i den offentliga diskussionen.

Två andra saker föreningen vill satsa mer på är att rekrytera fler medlemmar och att öka medlemsnyttan genom att bland annat arrangera fortbildningsdagar. En sådan är tänkt att arrangeras i Gävle i höst.

Den tidigare ordföranden Ann Löwbeer tackades av. Hon kvarstår dock i styrelsen.

Årsmötet avslutades med en timslång föreläsning av Suzanne Parmenius-Swärd. Hon är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, och på uppdrag från Skolverket tar hon nu fram två moduler inom Läslyftet: ”Att analysera och kritiskt granska” och ”Att läsa och skriva texter av vetenskaplig karaktär”. Föreläsningen handlade om arbetet med dem.

– Vårt mål är att lärare med stöd i fortbildningsmaterialet ska kunna göra en tankevända. Att de ska problematisera, reflektera över sin egen undervisning och våga prova något nytt, sa Suzanne Parmenius-Swärd.

Modulerna är för gymnasiet och ska publiceras på Skolverkets digitala portal för Läslyftet i augusti.

Relaterat