Här kan du ladda ned annonsinformation

ANNONSERA I SVENSKLÄRAREN

Annonsera i vår tidskrift och nå en dedikerad målgrupp – Sveriges mest engagerade svensklärare samt många skolor, universitet och bibliotek!

Vår upplaga är 1 900 ex. Tryckeri: Trydells. Vårt format är 210×270 mm.

ANNONSMÅTT i mm BREDD HÖJD PRIS
Helsida                                175×230                 9 000 kr
Halvsida                              175×111                   6 000 kr
Liggande kvartssida         175×52                   4 000 kr
Högspalt                               55×230                 4 500 kr
Halv högspalt                      55×111                   3 000 kr
Liten spalt                            55×52                    2 000 kr
Baksida                               210×230               10 000 kr

BILAGOR
Vi kan erbjuda bilaga/ibladning. Kontakta oss för pris och format.

WEBBANNONSERING
Det finns flera möjligheter att annonser på vår hemsida www.svensklararforeningen.se
Toppbanner 3 000 kr/mån.
Högerspalten 1 500 kr/mån eller 1 000 kr/mån beroende på storlek.
Mitt på sidan 1 500 kr/mån, alt 1 000 kr/mån om den hamnar längre ned.

UTGIVNING 2016
Nr Beställ senast Annonslämning Utkommer Tema
1    9 jan                 16 jan                     2 feb          Kanon – vilken litteratur ska vi läsa
2   20 mars            27 mars                 20 april     Litteraturdidaktik
3   14 aug               21 aug                    7 sept        Språkhistoria
4   23 okt               30 okt                    23 nov       Inte bestämt ännu

Varmt välkommen med din beställning!
Carl-Magnus Höglund
Redaktör för Svenskläraren
tel 0708 – 559 649, red@svensklararen.se