Årsmöte i Norrköping

I lördags höll Svensklärarföreningen årsmöte på De Geer-gymnasiet i Norrköping. Två nya styrelseledamöter valdes in: Jenny Edvardsson, gymnasielärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, och Anna Nordenstam, professor i svenska med didaktisk inriktning vid verksam vid Luleå Tekniska Högskolan och Göteborgs universitet. De ersätter Ann Löwbeer och Ewa Bergh Nestlog som avgår.

 

Här kan du läsa föreningens verksamhetsberättelse för 2016.

I samband med årsmötet höll Bengt-Göran Martinsson, professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, en föreläsning om arbetet med läslyftsmodulen ”Perspektiv på litteratur” som är riktad till gymnasielärare. Han var en av flera forskare som bjöds in till samråd på Skolverket i april 2016 och blev utsedd till vetenskaplig ledare. Tempot var sedan högt. De första fyra delarna var klara i januari och de resterande fyra i februari i år. De delar som ingår är bland annat ”Att välja texter”, ”Skugga intrigen”, ”Litteraturhistoriskt berättande” och ”Skolläsning och fritidsanvändning”.

Text och foto: Carl-Magnus Höglund

Föregående artikel

Nordisk skolchat

Relaterat