Vill du få nya perspektiv och idéer, prova innovativa metoder för att utveckla din undervisning? Ett spännande sätt kan vara att delta i projektsamarbeten, jobbskuggning och fortbildning utanför Sveriges gränser.

Internationella avdelningen på Universitets- och högskolerådet erbjuder flera möjligheter för förskolor och skolor att söka bidrag för att delta i internationell kompetensutveckling i Norden, övriga Europa och utomeuropeiska länder.

Välkommen till informationsmöte om våra program Erasmus+, Nordplus, Atlas och eTwinning den 17 november i Stockholm. Det går också bra att kontakta Jessica Hintze, koordinator Erasmus+ skolutbildning, jessica.hintze@uhr.se, tel. 010-470 03 00.

Mer information finns i den här foldern: Inbjudan till informationsmöte.

Relaterat