Nyheter

I det nya numret av Svenskläraren tar vi ett helhetsgrepp på mäthysteri. I fem artiklar fördjupar vi oss i hur New Public Management, en ökad tilltro till siffror och nationella prov har påverkat svenskämnet. Men vi låter också. Fortsätt läsa