Nyheter

Helen Winzell, Minna Wadman och Fredrik Sandström. På Svensklärarföreningens årsmöte lördagen den 30 mars valdes tre nya ledamöter in i styrelsen: Minna Wadman, svensklärare på Nyköpings högstadium, Fredrik Sandström, svensklärare. Fortsätt läsa