Facklitteratur

Caroline Graeske Fiktionens mångfald. Om läromedel, läsarter och didaktisk design. Studentlitteratur (2015) Vad är fiktion i svenskämnet på gymnasiet? Hur presenteras fiktionen i olika läromedel för svenska på gymnasiet? På vilka. Fortsätt läsa