Recensioner

Emma Arnebäck och Jan Jämte Att motverka rasism Natur och Kultur 2017 Vad är rasism och varför ska skolan verka för att motverka den? Svaret på den sistnämnda frågan torde vara självklart för all skolpersonal. Enligt lag är skolan. Fortsätt läsa