Recensioner

Catarina Schmidt Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats. Region Skåne (2016) I början av året kom rapporten Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats skriven av Catarina Schmidt.. Fortsätt läsa