Recensioner

Ulf Stark och Stina Wirsén Systern från havet Bonnier Carlsen 2015 För sjuttio år sedan slutade andra världskriget. Under kriget kom ett nytt barn till vår familj – en finsk pojke med ängsliga blåa ögon. Johannes hette han och han. Fortsätt läsa

Den sociala reproduktionen av klass och kön kan brytas, eller förstärkas, genom lärarens val av skrivuppgifter. Det visar Pernilla Andersson Vargas avhandling om skrivundervisning på gymnasiets högskole- respektive yrkesförberedande program.