Nr 1 - 2017

Illustration: Ida Holmedal Kanon – själva ordet sätter genast igång reaktioner hos de insatta. För eller emot? Ofta reduceras ju frågan till detta ställningstagande. Inte sällan rör frågan också upp heta känslor. För elva år sedan. Fortsätt läsa