Nr 4 - 2015

Lärares engagemang för läsning är viktigt Svenskläraren Madeleine Elvin undervisar en högstadieklass.Foto: Rebecka Uhlin Läs! Ingenting händer med den uppmaningen om inte tanken är med när ögonen sveper över raderna i texten.. Fortsätt läsa

Elevers förmåga att avkoda och förstå en text leder inte automatiskt till att de blir läsare. Den dominerande läsundervisningen i svensk skola riskerar tvärtom att döda all läslust. Därför måste skolan i högre grad fokusera på att skapa inre motivation.