Nr 4 – 2021

Är källkritiken det enda kritiska i ämnet? Ulrika Németh undersöker frågan om kritikens plats i svenskämnet i en ny avhandling vid Södertörns högskola. Hon manar oss att se bortom de begränsande kunskapskraven för att se svenskämnet. Fortsätt läsa

Läraren Filippa Mannerheim, ett känt namn i skoldebatten, har kommit ut med boken Konsten att undervisa. Med den vill hon väcka debatt och förmedla sitt sätt att utöva yrket, läroplaner till trots.