Svenskläraren

Titel: Berättelseskrivande i skolan: Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande. Av: Anja Thorsten. Disputation: 2018-08-30. Högskola: Linköpings universitet. Att skriva berättelser är något som varje elev i åldern 9-10 år ägnar. Fortsätt läsa