Svenskläraren

Illustration: Patrik Boberg. Svensklärarföreningen står på lärarnas, lärarstudenternas och elevernas sida. Det är dessa grupper som enligt oss framför allt ska få inflytande över svenskundervisningen och över svenskämnets utformning.. Fortsätt läsa