Svenskläraren

Skolan ska vara kompensatorisk. Men i realiteten är det tvärtom. Skolan snarare förstärker än minskar ojämlikhet. För att bryta utvecklingen måste skolor i underprivilegierade områden ha en språk- och kunskapsutvecklande undervisning av. Fortsätt läsa