Svenskläraren

Gunlög Josefsson och Katarina Lundin Nycklar till grammatik Studentlitteratur 2018 Grammatikundervisningens syfte och form har under åren som jag har varit lärare diskuterats i olika grad och i olika forum, förmodligen eftersom den upplevs. Fortsätt läsa

I ungdomslitteratur är ofta identitet förknippat med plats. Anna Nordenstam och Theres Brännmark samtalar om norr och söder med utgångspunkt i Ann-Helén Laestadius Tio över ett.