Svenskläraren

Tiden är mogen för språk i alla ämnen Illustration: Helena Bergendahl I talade och skrivna texter skapas och gestaltas idéer, tankar och kunnande. Genom att uttrycka sig utvecklar och fördjupar elever sina tankegångar och sin. Fortsätt läsa

På Ringsbergskolan jobbar vi med språkutveckling med syftet att eleverna ska utveckla sitt språk från vardagsspråk till skolspråk. Vi har under flera år arbetat med deliberativa samtal och som en del i vårt kvalitetsarbete har vi observerat helklassamtalen för att göra dem mer språkutvecklande.

Barns och ungas upplevelser av teater skiljer sig från vuxenvärldens intentioner. Men samtidigt lär elever sig att anpassa sig efter skolans krav. Mångfacetterade upplevelser riskerar att reduceras till ett facit med rätt eller fel.