Svenskläraren

Illustration av Max Entin. ”Döden i maj” är ett uttryck för lärares höga arbetsbelastning i slutet av läsåret. Gymnasieläraren Gunilla Ståhlberg använder symbolik från en symfoniorkester för att ringa in hur stressen påverkar. Fortsätt läsa

Elevers förmåga att avkoda och förstå en text leder inte automatiskt till att de blir läsare. Den dominerande läsundervisningen i svensk skola riskerar tvärtom att döda all läslust. Därför måste skolan i högre grad fokusera på att skapa inre motivation.