Svenskläraren

”I dessa tider behövs mer av nordiskt samarbete, inte mindre.” skriver Dagens Nyheter på ledarsidan den 10 januari 2016. I en orolig omvärld där vi står inför svåra utmaningar som flyktingströmmar och fler terrorhot måste vi samarbeta. Fortsätt läsa

Elevers förmåga att avkoda och förstå en text leder inte automatiskt till att de blir läsare. Den dominerande läsundervisningen i svensk skola riskerar tvärtom att döda all läslust. Därför måste skolan i högre grad fokusera på att skapa inre motivation.

På Ringsbergskolan jobbar vi med språkutveckling med syftet att eleverna ska utveckla sitt språk från vardagsspråk till skolspråk. Vi har under flera år arbetat med deliberativa samtal och som en del i vårt kvalitetsarbete har vi observerat helklassamtalen för att göra dem mer språkutvecklande.