Det nya numret av Svenskläraren har tema ”Motstånd”. I en tid där skolan i allt högre grad styrs uppifrån av politiker, byråkrater och en mängd olika mät- och utvärderingsverktyg tycker vi att det är dags för lärare att återrövra makt. Det handlar om att höja rösten och bli mer aktiva i skoldebatten. Men kanske framför allt om att lärare ska använda den professionella frihet som faktiskt är framskriven i styrdokument och använda sin kunskap, erfarenhet och arbetstid för att öka elevernas lärande istället för att tillfredsställa alltmer absurda krav på dokumentation.

Temats inledning av Svensklärarföreningens ordförande Nils Larsson och Daniel Sandins artikel Ta tillbaka din professionella frihet publiceras här på hemsidan. De tre andra artiklarna om Skolverkets rädsla för att lärare på allvar diskuterar klass, kön och rasism i undervisningen (av Gunilla Molloy), motstånd i litteratur som kan användas i undervisningen (av Anna Salomonsson) och om nödvändigheten att använda skönlitterär text som bjuder eleverna motstånd (av Anna Nordenstam och Christina Olin-Scheller) finns att läsa i papperstidning.

För att få papperstidning är det enklast att bli medlem.

 

Relaterat