”Det kollegiala samtalet behövs även i kristider”

När detta skrivs har vi haft ett år med Corona och livet har förändrats för många av oss. Trots detta har svenskämnet pågått oförtrutet i våra skolor och några hundra unga och nya svensklärare har examinerats och fått avsluta sina studier och börja sin karriär i nåt slags flexibelt distansläge.  Svenskämnet har precis som alla andra ämnen i skolan ställts inför en hel del utmaningar, vilket vi har kunnat se i vår facebookgrupp Svensklärarna. 

Framför allt har väldigt många perspektiv på genomförande av svenskämnet på olika stadier synliggjorts,  alltifrån förfrågningar om hur man får tag på digitaliserad skönlitteratur, hur man löser provfrågan till hur man arbetar med motivation för skrivutveckling på distans har diskuterats. Många blev förvirrade när de nationella proven ställdes in, andra blev överlyckliga och kände frihet.

Samtalen fortsätter i olika forum
Det kollegiala samtalet har kanske stannat upp på många skolor på grund av det kaos som många upplever att pandemin orsakat, men samtalet har för vissa ändå fortsatt i chatgrupper i olika pedagogiska forum.

Föreställningen om ämnet svenska och dess innehåll har också utmanats på grund av distansläget. Vad är det vi lärare ser som viktigast att lyfta fram och bidra med när skärmar och stängda kameror är det vi möter i stället för glada och livliga ansikten och ett ständigt tjattrande i klassrummet?

Jag tror att många liksom jag har funderat mycket på det. Vad är det jag främst vill ha med i undervisningen så att ungdomarna känner sig motiverade och ett lärande kan uppstå? 

Temastart i nya numret av Svenskläraren, sid 7.

I detta första nummer av Svenskläraren 2021 möter läsaren vår styrelse. Där bidrar vi med olika perspektiv på vad vi tycker är betydelsefullt i svenskämnet. Vi reflekterar över och ger tips utifrån vår erfarenhet av att vara lärare, forskare och lärarutbildare i svenska. Vi hoppas att vårt nya nummer kan bli lite av det kollegiala samtal många saknat. 

Vi finns för er och vi hoppas ni får glädje av oss!

Suzanne Parmenius Swärd
Vice ordförande i Svensklärarföreningen och lektor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet

Relaterat

Läraren Filippa Mannerheim, ett känt namn i skoldebatten, har kommit ut med boken Konsten att undervisa. Med den vill hon väcka debatt och förmedla sitt sätt att utöva yrket, läroplaner till trots.