Flera Nordspråk-kurser planeras

Nyligen hade Nordspråksgruppens arbetsmöte på Biskops-Arnö. En innehållsrik långhelg med deltagare från Danmark, Norge, Sverige, Färöarna, Finland och Island. Ett effektivt, roligt och blandinaviskt arbetsklimat har som tidigare präglat arbetet. Engelska är naturligtvis bannlyst!

Sommarkursen i Lofoten 24-28 juli har några platser kvar och anmälan är öppen till 22 april.

https://nordsprak.com

I höst kommer den kortare Nordspråkskursen att äga rum i Köpenhamn 19-21 september. Temat är Lyrik og lyfortællinger.

Den årliga konferensen Det nordiske klasserum arrangeras som vanligt i Köpenhamn 22 november.

Sommarkursen 2020 äger rum 22-26 juli på Island. Temat är Nordisk mytologi.

Slutligen kommer höstkursen 2020 att arrangeras i Helsingfors 17-19 september. Där kommer temat att vara Gränsen – en möjlighet eller begränsning.

Det är helt klart att det nordiska samarbetet lever och frodas. Det finns dock utmaningar. En av dessa är att få fler lärare från Sverige att åka till de olika kurserna. Det är väldigt roligt och utvecklande att arbeta med det nordiska i vid bemärkelse och fler svenskar skulle vara mycket välkomna!

Nils Larsson

Ordförande i Svensklärarföreningen

Relaterat