Nordspråk arrangerar flera kurser i nordiska språk och grannspråksundervisning i år. Först ut är lärarkonferensen ”Ung vrede i ny nordisk litteratur” som arrangeras 19-20 maj i Köpenhamn. Under den kommer det att vara föreläsningar och paneldiskussioner om hur och varför vrede är ett vanligt tema i litteratur skriven av unga nordbor. Anmälan är senast 15 april. Läs mer här: Ung Vrede i Norden

I slutet av juli (27-31) arrangeras Nordspråks sommarkurs på Gotland. Den är riktad till lärare i grundskolan och på gymnasiet, och har temat ”Tala ditt eget språk och förstå andras”. Sista dagen för anmälan är 15 maj. Mer info Nordspråks sommarkurs

Slutligen ska det bli en ”Nordisk didaktisk konferens” i Köpenhamn den 18 november. Mer info om den kommer senare.

Relaterat