Christina Olin-Scheller, Jenny Edvardsson och Stina Thunberg.

Ett 60-tal svensklärare deltog i fortbildningsdagen ”Digitala perspektiv på svenskämnet” som anordnades på Peder Skrivares skola i Varberg fredagen den 19 oktober.

Den första föreläsaren var Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Ur ett literacyperspektiv belyste hon vad det innebär för elevers och svensklärares skolvardag att digitala verktyg och resurser som datorer, läsplattor och mobiltelefoner blir allt vanligare i klassrummet.

Därefter föresläste Stina Thunberg, doktorand vid Luleå tekniska universtiet, om hur digitala medier kan användas för att levandegöra klassiska verk. Dagen avslutades med att Jenny Edvardsson, svensklärare i Kristianstad och författare, föreläste om hur digital teknik kan användas i klassrummet.

Styrelsemöte

Svensklärarföreningens styrelse har möte.

I samband med fortbildningsdagen höll även Svensklärarföreningen ett styrelsemöte. Där bestämdes bland annat att årsboken, SLÅ, enbast kommer att ges ut i digitalt format från och med nästa år, och att nästa års fortbildningsdag kommer att anordnas i Malung. Temat blir ”Svenska – ett globalt ämne”. Dessutom beslutades det att medlemsavgiften ska höjas med 30 kronor. Ny medlemsavgift blir då 320 kronor per år.

 

Relaterat