De får svensklärarpriset 2017

Svenska Akademien har utsett Anna Ekerstedt, Fredrik Sandström, Minna Wadman och Jenny Edvardsson till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2017.

Två av dem är välbekanta ansikten i svensklärarföreningen:

Jenny Edvardsson är ledamot i styrelsen, en av föreningens representanter i Nordspråk och recensent i Svenskläraren. Till vardags är hon gymnasielärare och undervisar i svenska och historia på yrkesprogrammen vid Wendesgymnasiet i Kristianstad kommun.

Fredrik Sandström medverkade i senaste numret av tidningen Svenskläraren med en artikel om litteraturläsning och digitala verktyg. Han är grundskollärare i årskurs 7-9 och undervisar i svenska och SO vid Gäddgårdsskolan i Arboga kommun.

De övriga två pristagarna är:

Anna Ekerstedt, grundskollärare i årskurs 1-3 och undervisar som klasslärare bland annat i svenska vid Sandbackaskolan i Kungälvs kommun.

Minna Wadman är grundskollärare i årskurs 7-9 och undervisar i svenska och svenska som andraspråk vid Nyköpings högstadium Alpha, Nyköpings kommun.

Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Svenska Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg lördagen den 30 september.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. 2016 instiftades ett fjärde svensklärarpris, som speciellt uppmärksammar lärare i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk.

Relaterat