”Jag fick det svenska språket av mina svensklärare”

Jag fick inte det svenska språket av mina föräldrar. Jag fick det av mina svensklärare. Den första av dem var Kerstin, en stilig kvinna i 60-års-åldern som hade mörk och skrovlig röst. Hon doftade alltid svagt av cigarettrök från sina propra kläder, när hon träffade mig i ett litet klassrum på Torpaskolans högsta våning i Jönköping.

Året var 1984 och jag hade bara varit i Sverige i några veckor när jag såg henne för första gången. Vi förstod inte varandras språk. Jag talade ungerska, hon bara svenska.

Med hjälp av bilder gjorde hon sig förstådd och målade långsamt upp en hel värld för mig med figurer på en stor nålfiltstavla. När hon ville förklara något och inte hittade en bild, kunde hon plötsligt ställa sig på alla fyra och skälla, om det nu var hund hon ville illustrera. Hon gjorde allt i sin makt för att jag skulle förstå och lära mig. Jag var nio år gammal, språket fastnade snabbt, särskilt då jag var ensam nyanländ i min för övrigt svenska klass.

 På gymnasiet blev jag uppmuntrad av min svensklärare Mary att skriva, skriva, skriva. Jag hade visst fallenhet för det och fick även en stor portion lust när hon peppade mig. 

Det har hunnit bli många ord på svenska sedan dess, när jag nu räknar drygt 20 år som journalist. När jag i vintras fick frågan om redaktörskap för Sveriges äldsta ämnesförenings tidning, var det med stor glädje jag tackade ja. Det är en ära att få arbeta med en förening och tidning som sprider kunskap, som är ett kollegialt stöd och bidrar till debatten om svenskämnet. Språket, litteraturen, orden, reflektionerna, är vägarna in i ett samhälle, en kultur, en tankevärld. Det ger möjligheter och öppnar dörrar. Därför tycker jag att ni är en av landets viktigaste yrkesgrupper. Och därför är jag en av landets gladaste journalister som får göra en tidning tillsammans med er – och för er.

Mitt första nummer har producerats i nära samarbete med Svensklärarföreningens styrelse, som har bidragit med en text var. Nio olika perspektiv. En möjlighet för er medlemmar att lära känna dem bättre, och även lära av dem. Hoppas fler av er vill bidra med er kunskap och klokskap till tidningen framöver!

Enikö Arnell-Szurkos
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat