Jeanette Lavagine

Jeanette Lavagine

Jeanette Lavigne har valts in i Svensklärarföreningens styrelse i ett fyllnadsval efter att tidigare ledamoten Daniel Sandin avgått på grund av tidsbrist.

Jeanette Lavigne bor i Gävle och arbetar sedan år 2001 på det kommunala gymnasiet Polhemsskolan. Där är hon förstelärare och ämnesansvarig för svenska.

Hon valdes in på styrelsemötet som var den 2-3 oktober eftersom hon var den som i vinterns styrelseval hamnade som första reserv. Hon är invald fram till årsmötet 2018.

Relaterat