undervisningen-mellan-osswebb

Anne Marie Körling
Undervisningen mellan oss – Pedagogiska utmaningar
Lärarförlaget (2015)

Författaren och läraren Ann-Marie Körling har erfarenhet av att undervisa och handleda lärarstudenter och är beläst och berest. Därför är det inte förvånande att denna bok om pedagogiska utmaningar är välstrukturerad och klok till upplägg och innehåll. Det största värdet är kanske att författaren kommer in på undervisningen och inte ägnar sig åt att beskriva formen, skolans organisation:

Vi behöver tala om undervisningen. Den har under lång tid fått stå i skymundan för allt det andra. Vi ska genomföra undervisning så att det ger resultat.

Ann-Marie Körling är utsedd till Sveriges tredje läsambassadör 2015–2017, ett initiativ från Kulturrådet med syfte att öka läslusten och skolresultaten. Så här sa hon i en intervju i samband med utnämningen:

– Det handlar om att vara generös med sin läsförmåga. Det måste låta mer om texterna. Vi måste högläsa mer, prata om läsning mer. Vi måste visa att vi är läsande själva och vad det betyder för oss.

Som den pedagog hon är börjar hon boken med att handgripligen leda barn in i klassrummet, lärosalen. Ordet pedagog betyder ursprungligen ”den som leder barnet till skolan”, lämpligen en betrodd tjänare (enligt Svensk Etymologisk Ordbok från grekiskans paidagögós, barnaledare). Numera är det förskollärare som kallar sig pedagoger – också logiskt eftersom deras arbete förbereder barnen för skolan. Ett kapitel handlar om ”den pedagogiska promenaden”. Författaren berättar att hon ibland träffar på barn i korridoren och då bokstavligen leder dem till salen och visar hur de ska ta sig in diskret utan att störa. Det gäller förstås också problem med senkommande elever. Eftersom de ofta betraktas som störande.

I boken tas följaktligen olika former av störande beteende upp. Ett exempel är en knarrande och skramlande dörr som får klassen att reagera varje gång någon går in eller ut under lektionstid. Körling upptäcker att en försynt elev smyger ut för att gå på toaletten. För att inte väcka uppmärksamhet öppnar och stänger han dörren försiktigt och i det närmaste ljudlöst. Ett exempel att ta vara på. Bara att uppmärksamma beteendet och låta alla elever i tur och ordning försöka göra likadant. De blir stolta när de lyckas och fortsätter på samma sätt och beteendet sprider sig på skolan.

En stor del av boken handlar om lektionernas innehåll. Ett mantra är att läraren ska undervisa hela tiden och aldrig ge upp. Men det betyder inte att det ska förekomma långa och monotona föreläsningar. Läraren kan istället tala med eleverna gruppvis några minuter i taget så att alla får uppmärksamhet och hänger med. Risken att resten av klassen river salen under tiden tror författaren inte på. Det fungerar om läraren är övertygad om sitt budskap.

Ett intressant uttryck är ”feta frågor”, som förklaras ungefär så här: Pippi Långstrump undrar varför fröken i skolan frågar om sådant hon redan vet. Det är ju rätt platt att fråga hur mycket 7 plus 5 blir. Men fröken frågar heller inte för att hon själv vill veta. Författaren förordar feta frågor och återkommer då och då till valfrågan: Hur mycket väger en val? Den ger i sin tur upphov till nya frågor som: hur väger man en val? Här skapas intresse och frågetecken och många vill gärna veta. Det räcker inte att slå upp i Nationalencyklopedin eller på nätet.

För att underbygga resonemangen kryddar författaren med många citat. Det finns en litteraturlista som omfattar två och en halv sida. Några av favoriterna är: Astrid Lindgren, Janusz Korczak och Sven-Eric Liedman. Ann-Marie Körling citerar ofta läroplanen LGR 11 och plockar fram godbitar ur den. Och med en sådan iver att man kan undra om hon själv haft ett finger med vid dess tillblivelse.

Boken bjuder på massor av goda råd och synpunkter när det gäller lektioner i olika former och i olika typer av klasser. Den innehåller litterära texter och elevtexter, naturvetenskap och… Varför inte köpa in boken till skolan och ordna studiecirklar? Det är väl också grundtanken. Och kanske passa på att bjuda in författaren och läsambassadören till ett seminarium eller någon lämplig sammankomst?

Stefan Estby

Stefan Estby är svensklärare och författare.

Relaterat