Nu är det hög tid att skicka in nomineringar till Svensklärarpriset. Senast den 15 mars ska nomineringar lämnas in.

Svensklärarpriset delas ut av Svenska Akademien varje år sedan 1987. Det ges till lärare som ”genom sin gärning stimulerat intresset för svenska språket och litteraturen”. Prissumman är på 50 000 kronor till läraren samt 30 000 kronor till den skolenhet eller institution, där läraren har sin verksamhet förlagd. Fyra priser delas ut, varav ett går till lärare som undervisar i svenska som andraspråk eller svenska för invandrare.

Nomineringar ska innehålla uppgifter om kandidatens namn och adress, på vilket stadium och i vilken skola den nominerade läraren tjänstgör samt eventuella övriga uppgifter om intressanta projekt, utgivna böcker eller annat som kan vara relevant.

Observera att den nominerade inte får vara vidtalad i förväg!

Mer information finns på https://www.svenskaakademien.se/press/nominera-till-svenska-akademiens-svensklararpris-0

Nomineringar insänds per post till

Svenska Akademien
Att: Svensklärarpriset
Box 2118
103 13 Stockholm

eller digitalt till louise.hedberg@svenskaakademien.se. Eventuella frågor hänvisas till samma e-postadress.

Relaterat