Nordspråk hotas av nedläggning

Svensklärarföreningen fortsätter att bevaka vad politiker och makthavare har för intentioner med svenskämnet. Ett exempel på en sådan fråga är Skolverkets uppdrag om en bred översyn av svenskämnena som presenterades före sommaren. Tack vare oss och många andra, hastades inte något förslag om ett sammanslaget svenskämne fram. 

Vi var många som oroade oss för att politikerna önskade sig en snabb lösning som med ett alexanderhugg skulle ha fått det att se ut som att alla komplexa frågor om de två svenskämnenas inbördes relation blivit lösta. Nu kommer dessa frågor förhoppningsvis få ta tid och bli grundligt utredda innan något nytt förslag presenteras.

Ett akut problem som dock kvarstår presenterades också före sommaren, och det är att Nordiska ministerrådet har beslutat att inte längre ge Nordspråk några ekonomiska bidrag alls från och med nästa år. Detta innebär i realiteten att Nordspråks verksamhet inte går att bedriva. 

Som många svensklärare känner till, är Nordspråk en samarbetsorganisation för de nordiska modersmålslärarföreningarna. Bortsett från att vi här knyter kontakter mellan föreningarnas styrelser, arrangerar Nordspråk också kurser som riktar sig till nordiska modersmålslärare. I somras hölls en kurs på Färöarna som var mycket uppskattad. Ett syfte är att den nordiska språkförståelsen ska ge ringar på vattnet och leda till att eleverna i våra respektive länder får ta del av en entusiasmerande grannspråksundervisning. Allt detta hotas nu i grunden. Jag återkommer i frågan.

Nils Larsson, ordförande i Svensklärarföreningen

Relaterat