Läroportalen Norden i Skolan har lanserat ett nytt filmutbud med 39 kort- och dokumentärfilmer. Filmerna kan användas kostnadsfritt till undervisning på skolorna och ska stärka dansk-, norsk- och svenskundervisningen samt främja nordisk kultur i de nordiska länderna

Filmerna är på språk från alla nordiska länder, och visas med undertexter på ett av de åtta nordiska språken; danska, norska, svenska, finska, isländska, färöiska, grönländska och samiska.

– På Norden i Skolan arbetar vi stenhårt för att hela tiden göra undervisningsmaterialet så tidsenligt som möjligt. Därför är jag otroligt glad för att nu kunna presentera ett filmutbud som lärarna har efterlyst i längre tid, och gör det möjligt att jobba med grannspråkförståelsen på ett nytt och levande sätt, säger programchef, Thomas Henriksen i ett pressmeddelande.

Till varje film finns det arbetsuppgifter som har med bestämda undervisningsteman att göra och som hänvänder sig till olika åldrar med både texter, dikter och musik.

– Norden i Skolans filmutbud ger lärare en helt ny möjlighet att jobba med de nordiska språken, och på ett nytt och annorlunda sätt. Samtidigt hoppas vi att paketet kommer vara med om att väcka elevernas intresse för grannspråken och kulturerna, och få dem att dyka ner i alla de möjligheter och upplevelser som öppnas med en större grannspråkförståelse, förklarar Thomas Henriksen.

Filmutbudet på Norden i Skolan är gratis för alla lärare i Norden. För att få tillgång till filmer, arbetsuppgifter m.m. ska man registrera sig som användare på www.nordeniskolen.org

Norden i Skolan har funnits sedan 2012 och är en gratis läroportal som ger lärare och elever i alla nordiska länder nya möjligheter för att arbeta med nordiskt språk och kultur, samt klimat och natur. Norden i Skolan riktar sig till undervisning på både grundskolenivå och gymnasienivå. Nu mera finns det 4700 registrerade lärare på portalen som utvecklas av Föreningarna Nordens Förbund. Det nya filmutbudet stöttas av Nordiska Ministerrådet och Nordisk Språkkoordination.

Relaterat