retorikwebbHans Gunnarson
Vältalaren – en handbok i retorik
Liber 2013 tredje upplagan

Hans Gunnarson
Lärarens retorik – om tal och samtal i yrkeslivet
Liber 2012

Man kan fråga sig hur många retorikböcker som kommit ut sedan Kurt Johannesson gav ut sin bok Retorik eller konsten att övertyga i samband med tillträdet av professuren i Uppsala omkring 1990. Vi var många som vallfärdade till lärdomsstaden för att få ta del av den stores visdom. Intresset för det nygamla ämnet var stort och det har tydligen hållit i sig. Det finns till och med ett förlag som heter Retorikförlaget, många har känt sig kallade att ge ut retorikböcker eller lägga in retorikkapitel i sina läroböcker. Därför dyker frågan upp: Vad ska vi med ännu flera retorikböcker till?

Hans Gunnarson har försökt hitta en nisch för sitt intresse genom att profilera sina retorikböcker. Han har lång erfarenhet. Första boken i ämnet, Vältalaren – om konsten att tala, kom redan 1996. Han har också samarbetat med Utbildningsradion. På 2010-talet fann han att det var motiverat att förnya sig eller uppdatera tidigare framgångar.

Den första i denna nya produktion, Lärarens retorik – om tal och samtal i läraryrket, sägs vara en handbok för lärare i just retorik. Den andra, Vältalaren – en handbok i retorik, är en reviderad utgåva av den nu arton år gamla Vältalaren och denna handbok vänder sig till talare i allmänhet och innehåller bland annat övningar och exempel.

Lärarens retorik är mera av en förklarande instruktionsbok och långt ifrån lika användbar i det dagliga arbetet som nya Vältalaren. I denna bok finns många nyttiga övningar, ett flertal av dem går att använda i skolan, men frågan är om utgåvan är av tillräckligt god kvalitet för att fungera som uppslagsbok. Men den är kanske avsedd att användas som komplement vid författarens föreläsningar? Vissa delar av boken, särskilt de praktiska uppgifterna, vittnar dock om att den är tänkt som lärobok och klassuppsättning och i så fall riskerar den att snabbt bli nedsliten.

Varje kapitel i Vältalaren inleds med roliga bilder av Christina Alvner, vilket lättar upp exercerandet med de retoriska termerna som verkar vara en oundviklig del av varje retorikbok.

Här och där vill författaren att läsarna ska stanna upp och fundera över vissa frågor, som om vederbörande stött på någon bra talare och om Per Albin Hansson var en bra talare. Det känns läroboksbeskäftigt och onödigt. Om boken ska användas i skolan kan sådana frågor lämnas till läraren. Dessutom kan en ung, entusiastisk lärare bli kallsvettig av osäkerhet när äldre generationers kändisnamn dyker upp, dessutom namn som inte känns särskilt aktuella. Hur många sentida barn har hört talas om något som heter Beatles? Ett engelskt popband som var populärt bland gymnasister på sextiotalet.

Ändå är det oundvikligt att nämna historiska förebilder inom retorikens ädla konst. Varför är vissa ihågkomna och andra inte kan man undra. Namn som brukar förekomma i retorikböcker är till exempel Adolf Hitler, Winston Churchill, Martin Luther King, Olof Palme – har dessa talare något att säga oss nutida människor eller består deras retorik av tomma men välljudande ord? Vi kan förstås granska deras tal, till och med se dem på film och bilda oss en egen uppfattning. Det går förstås inte när det gäller antikens berömda talare men dessa föregångare hålls ändå levande. Gunnarsson framhåller för sin del den romerske vältalaren Quintilianus och nyligen kom Aristoteles Retorik ut i svensk översättning för första gången.

Intresset för ämnet håller i sig efter mer än två tusen är. Även om metoderna är klassiska finns det förstås anledning och möjlighet att undersöka om det finns förnyelse. Hans Gunnarsson försöker illustrera detta genom att ta fram professor Hans Rosling, “känd från teve”, tillika professor i internationell hälsa och initiativtagare till den svenska grenen av Läkare utan gränser. Ett utmärkt exempel eftersom Rosling med auktoritet och humor lyckas göra humor begripligt och dessutom inger oss andra en smula hopp när det gäller världens utveckling.

Vältalaren är omtänksamt försedd med såväl ordlista som register vilket bör kunna bidra till att göra boken till ett bra tillskott för skolor med retorikintresserade lärare och elever.

Stefan Estby 

Stefan Estby är svensklärare och författare.

Relaterat