Svenskläraren tar emot texter om allt som har anknytning till svenskämnet. Det kan vara språk, litteratur, pedagogik, forskning, med mera. Varje nummer har ett särskilt tema, ett par fasta avdelningar och ett fåtal helt fristående artiklar. Tag därför alltid kontakt med redaktören före ni skriver för att se var, när och hur er artikel kan passa in.

Utgivningsplan och tema 2016
Nr 1: Norden och nordiska språk
Deadline 11 januari. Utkommer 4 februari.
Nr 2: Svensklärarens arbetsvillkor
Deadline 28 mars. Utkommer 28 april.
Nr 3: Poesi
Deadline 15 augusti. Utkommer 8 september.
Nr 4: Nyanlända
Deadline 24 oktober. Utkommer 25 november.

Skrivanvisningar
Längden på artiklarna varierar och bestäms i diskussion med redaktören. Texten ska helst innehålla:
1. Rubrikförslag.
2. Ingress som är 2-4 meningar.
3. Brödtext (inklusive förslag på mellanrubriker).
4. En kort presentation av författaren.
5. Eventuell referenslista (Svenskläraren är dock inte någon vetenskaplig tidskrift).
6. Eventuellt extra faktarutor eller tips på vidareläsning.

Övrigt:
Använd inte fotnötter. Men hänvisning inom parantes och referenslista i slutet av texten är ok.
Kursivera titlar på böcker, tidskrifter och tidningar. Artikelnamn, uppsatser, etc, sätts inom citationstecken.
Inga förkortningar i löpande text, däremot i faktarutor och liknande.

Bilder och illustrationer
Vi behöver alltid bilder. Bifoga bild på skribenten och väldigt gärna även andra bilder som på olika sätt hör till artikeln! Även andra sorters illustrationer, grafer, diagram eller liknande kan funka.
Bilderna ska vara högupplösta.

Hör gärna av er med frågor!

Hälsningar,
Carl-Magnus Höglund
0708 – 559 649
red@svensklararen.se