SLÅ2010Svenskämnet står inför stora förändringar i och med reformeringen av grund- och gymnasieskolan. Reformen kan på olika sätt knytas till innehållet i Svensklärarföreningens årsskrift 2010. Artikelskribenterna har i år bidragit till att teckna en bild av nuläget men också den möjliga framtiden för svenskämnet och för undervisningen i svenska. Vilka faktorer bidrar till växande och utveckling hos elever och lärare? Hur kan ämnets inneboende potential tas i kraft? Temat växtkraft avser att belysa dessa frågor ur olika perspektiv.

Redaktörer är Madeleine Ellvin och Lena Manderstedt.

Relaterat