SLÅ2011Larm i medier:

Svenska elevers kunskaper sjunker i internationella jämförelser!

Lösningen:

Genom nya kurs- och ämnesplaner, nytt betygssystem och nya sätt att från central nivå mäta undervisning ska den svenska skolan bli bättre. Innebär detta ett nytt svenskämne? Ett nytt sätt att undervisa?

I Svensklärarföreningens årsskrift 2011 presenterar ett antal skribenter de förändringar som är att vänta – eller inte vänta.

Redaktörer är Madeleine Ellvin, Gustaf Skar och Michael Tengberg.

 

Relaterat