SLÅ2012År 2012 har Svensklärarföreningen funnits i 100 år. Med anledning av detta är årets SLÅ fylld av artiklar som behandlar historiska, samtida och framtida perspektiv på svenskämnet och Svensklärarföreningen. Artiklarna är skrivna av en rad ledande forskare och debattörer med svenskämnet och svenskundervisningen som sitt specialområde.

Redaktörer är Gustaf Skar och Michael Tengberg.

Läs ett smakprov här

Relaterat