Vad kan ämnet svenska i en globaliserad värld och tid innebära?

I Svensklärarföreningens årsskrift 2019 med temat ”Globalt” undersöks svenskämnets, litteraturens och språkets möte med globala utmaningar och hur nya infallsvinklar och insikter kan uppstå ur detta möte. I elva artiklar behandlas bland annat världslitteratur, ekokritik, minoritetsspråk, manga, svenska språket i världen, PISA och klassrumsarbeten kring deckare och ungdomslitteratur.

Redaktörer är Ulrika Nemeth och Anna Nordenstam.

Innehåll

 • Svenskar och svenskan i världen
  av Catrin Norrby
 • Undervisning i och på svenska för utlandssvenska elever
  av Marie Rydenvald
 • ”Vi är lite udda allihop” – svenska som främmande språk och L3-motivation
  av Katarina Bodin
 • Världslitteratur – ett undflyende fenomen
  av Katarina Leppänen
 • Våld, värme och manga. Perifer litteratur och centrala litterära kompetenser
  av Ylva Lindberg
 • Minoritetslitteraturers utveckling – från marginalisering till egenmakt?
  av Satu Gröndahl
 • Ekokritisk perspektiv på representasjoner av skog i skandinavisk barnelitteratur
  av Nina Goga
 • Läsförståelse i grundskolan och i PISA – skillnader och likheter mellan kursplanen i svenska och ramverket för läsförståelse i PISA
  av Maria Rasmusson
 • Världen i klassrummet – att möta mångfald i undervisningen
  av Minna Wadman
 • Elever läser deckare i ett en-till-en-klassrum – globala textsammanhang och lokala skolinitierade literacypraktiker
  av Ewa Jacquet, Eva Nilsson och Katarina Rejman
 • Vagnbarn, småkakor och zebralejon – gymnasieelevers tolkning av sammansättningar
  av Lisa Loenheim

SLÅ ingår i medlemskapet i Svensklärarföreningen. Är du inte medlem? Klicka på länken Bli medlem

Föregående artikel

Digitalt årsmöte

Relaterat