Nils-Larsson_webb

Nils Larsson, ordförande

Universitetsadjunkt i svenskdidaktik på Stockholms universitet. Tidigare verksam som svensk-, svenska som andraspråks- och engelsklärare i Rinkebyskolan, Stockholm.

nils.larsson@isd.su.se

 

 

Suzanne Parmenius Swärd, vice ordförande

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket vid Linköpings universitet. Arbetar med svensklärarutbildning, forskning och fortbildning med inriktning mot skrivdidaktik, vetenskapligt skrivande, text och läsning.

Har erfarenhet av att vara lärare i ungdomsskolan i svenska och historia.

suzanne.parmenius-sward@liu.se

 

ulirkawebbUlrika Nemeth, kassör

Gymnasielektor, undervisar i svenska och svenska som andraspråk på Östra gymnasiet, Trångsund, Huddinge kommun. Fil. lic i läs- och skrivutveckling.

ulrika.nemeth2@gmail.com

 

 

Jeanette Lavigne, sekreterare

Gymnasielärare, ämnesföreträdare och förstelärare i svenska på det kommunala gymnasiet Polhemsskolan i Gävle. Har erfarenhet av undervisning både på yrkesprogram och på högskoleförberedande program.

jeanette.lavigne@gavle.se

 

 

Anna Nordenstam

Professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet och docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Forskar om barn- och ungdomslitteratur, lättläst och feministiska serier.

anna.nordenstam@lir.gu.se

 

 

Jenny Edvardsson

Gymnasielärare i svenska och historia på på Wendesgymnasiet i Kristianstad, och förstelärare med inriktning svenska, språkutveckling och IKT (digital teknik).

jenny.edvardsson@utb.kristianstad.se

 

 

Fredrik Sandström

Högstadielärare i svenska på Gäddgårdsskolan i Arboga, och ansvarig för hemsidan www.lektionsbanken.se

fredrik.arboga@gmail.com

 

 

Minna Wadman

Lärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning mot språkutvecklande arbetssätt på Nyköpings högstadium.

minna.wadman@nykoping.se

 

 

Helen Winzell

Fil doktor i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik vid Linköpings universitet

helen.winzell@liu.se