Svenskläraren med tema om klass och bildning

Det är mycket som tyder på att dagens skolan snarare förstärker än kompenserar för elevernas socioekonomiska bakgrund. Därför har vi gjort ett temanummer om ”Klass och bildning”. Bland skribenterna finns bland annat Sven-Eric Liedman, Lisbeth Hurtig och Mats Widigson.

Ett fåtal av artiklarna är publicerade här på hemsidan. För att få tillgång till hela tidningen är det enklast att bli medlem.

Relaterat