Svensklärarpriset delades ut

På Bokmässan i Göteborg delades årets Svensklärarpris ut.

Tre pristagare är lärare i svenska och en är lärare i svenska som andraspråk. De tre svensklärarna är Eva Hedencrona, Annelie Lerner och Sara Viklund. Priset till en lärare i svenska som andraspråk gick till Mariette Liljekvist. På bilden syns från vänster Susanne Thorén som är Annelie Lerners rektor, Mariette Liljekvist, Sara Viklund och Eva Hedencronas dotter Katarina Hedencrona. Pristagarna får 50 000 kronor var och ytterligare 30 000 till respektive skola. I juryn som utser pristagarna ingår medlemmar i Svensklärarföreningen.

Relaterat