Att förena grammatik och litteratur i svenskundervisningen har många didaktiskamöjligheter. Agnes Strandberg,...