Lärares engagemang för läsning är viktigt Svenskläraren Madeleine Elvin undervisar en högstadieklass.Foto:...