Anna-Lova Olssons avhandling om författaren och filosofen Iris Murdochs tankar om bildning är en ingående argumentation för skönlitteraturens värde och dess betydelse för invdividens psykologiska och moraliska utveckling.