Skönlitteratur kan fungera som ett nav i svenskundervisningen. Med utgångspunkt i en roman kan de flesta av kunskapsmålen täckas in och ges ett naturligt sammanhang.