Istället för att se bristande kunskaper i skolspråket svenska som ett hinder borde lärare se möjligheterna i...