Kontinuitet, integration och förnyelse. Dessa tre ord kännetecknar svenskämnesforskningen vid Malmö...