På Nordens Dag den 23 mars inbjuds skolklasser från hela Norden att delta i en gemensam chat. Här är info...