Skönlitteraturen har tryckts undan i undervisningen, när allt ska vara mätbart och lätt att bedöma. Det tycker Olle Nordberg, forskare i litteraturdidaktik vid Uppsala universitet, som föreläste på Svensklärarföreningens årsmöte.