Den sociala reproduktionen av klass och kön kan brytas, eller förstärkas, genom lärarens val av skrivuppgifter. Det visar Pernilla Andersson Vargas avhandling om skrivundervisning på gymnasiets högskole- respektive yrkesförberedande program.