Tre nya ledamöter i styrelsen

Helen Winzell, Minna Wadman och Fredrik Sandström.

På Svensklärarföreningens årsmöte lördagen den 30 mars valdes tre nya ledamöter in i styrelsen: Minna Wadman, svensklärare på Nyköpings högstadium, Fredrik Sandström, svensklärare på Gäddgårdsskolan i Arboga och Helen Winzell, filosofie doktor i Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik vid Linköpings universitet. Som brukligt ärenligt stadgarna är de invalda för fyra år.

Samtidigt avtackades de avgående ledamöterna Kristina Magnér, Joakim Lygner och Christina Olin-Schelller.

På årsmötet framkom att föreningen gjorde en ekonomisk förlust förra året, främst på grund av minskade annonser i tidningen Svenskläraren. Att hitta nya intäkter och att få ekonomin att gå ihop blir därför den nya styrelsens prioritet.

Maria Danielsson och Eva Jacquet.

Årsmötet avslutades med en föreläsning av Maria Danielsson och Ewa Jacquet om att använda litteraturen som utgångspunkt för svenskundervisning. De är aktuella med boken Uppdrag literacy – med klassrummet som arena.

Carl-Magnus Höglund

Relaterat