Vilket svenskämne vill vi ha?

Illustration: Pia Koskela.

I det nya numret av Svenskläraren tar vi ett grepp på den aktuella diskussionen om vilket slags svenskämne vi egentligen vill ha. Ska svenska vara ett bildningsämne där den klassiska litteraturen är i fokus, ett färdighetsämne där elverna lär sig att behärska olika genrer som är nödvändiga för fortsatta studier eller ska svenska främst vara ett ämne där litteratur och skrivande används för att få grepp om den egna identiteten och för att diskutera värdegrundsfrågor?

Här på hemsidan har vi endast på publicerat Fredrik Sandströms inledningstest, ”Ett meningsfullt svenskämne”, där han argumenterar för att vi åtminstone borde kunna komma överens om att svenskämnet måste vara meningsfullt och relevant för eleverna.

Övriga artiklar finns i papperstidningen som skickas ut till alla våra medlemmar. Följande artiklar ingår i temat:

  • ”Med skönlitteratur och bildning i fokus” av Maritha Johansson, lektor på
    Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet.
  • ”Explicit undervisning stärker likvärdighet” av Pernilla Andersson Varga, lektor på Center för skolutveckling i Göteborg stad och adjungerad lektor på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.
  • ”På väg mot en allsidig skrivundervisning” av Erika Sturk (lärarutbildare och doktorand i språkdidaktik vid Umeå universitet), Ann-Christin Randahl (lektor på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet) och Eva Lindgren (professor i språkdidaktik vid Umeå universitet).
  • ”Studenter om sin syn på svenskämnet” av Carl-Magnus Höglund, redaktör för Svenskläraren.
  • ”Skönlitterära tips – men få kritiska diskussioner i Facebookgrupper för lärare” av Samuel Andersson, gymnasielärare i svenska och engelska.

Carl-Magnus HöglundRelaterat