Svenskämnet står inför stora förändringar i och med reformeringen av grund- och gymnasieskolan. Reformen kan...